Rich invest
Kiến tạo cơ hội đầu tư

Lĩnh vực
Hoạt động

Trượt để khám phá

 • Phát triển Bất động sản

  Công ty Cổ phần đầu tư Rich Invest là nhà phát triển dự án chuyên nghiệp, đã đầu tư và phát triển nhiều dự án bất động sản quy mô lớn tại Hà Nội, Quảng Ninh, Khánh Hoà, Kiên Giang…

  Xem thêm
 • Dịch vụ bất động sản

  Tư vấn, khai thác bất động sản Quản lý, vận hành bất động sản

  Xem thêm
 • Đầu tư trung, dài hạn

  Đầu tư trung hạn Đầu tư dài hạn

  Xem thêm