Giới thiệu

Lĩnh vực hoạt động

Phát triển động sản

  • Công ty Cổ phần đầu tư Rich Invest là nhà phát triển dự án chuyên nghiệp, đã đầu tư và phát triển nhiều dự án bất động sản quy mô lớn tại Hà Nội, Quảng Ninh, Khánh Hoà, Kiên Giang…
  • Không chỉ đảm bảo đáp ứng yêu cầu cao giá trị đầu tư, mang đến những trải nghiệm tốt nhất, tạo dựng niềm tin vững chắc cho các khách hàng sở hữu sản phẩm của Rich

Dịch vụ bất động sản

  • Tư vấn, khai thác bất động sản
  • Quản lý, vận hành bất động sản

Đầu tư trung, dài hạn

  • Đầu tư trung hạn
  • Đầu tư dài hạn